top of page

Dokumenti za preuzimanje

Na ovoj strani se nalaze dokumenta, odluke, rješenja za preuzimanje

Preuzmi dokument

Zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu - 3M Makarije

Jun, 25. 2021.

<Preuzmi>

Mišljenje nadzornog Ministarstva izdato Copy centru

Jun, 26. 2021.

<Preuzmi>

Dopis Štamparijama da se registruju

Jun, 28. 2021.

<Preuzmi>

Rješenje o registraciji NVO

Jun, 28. 2021.

<Preuzmi>

Obaveza plaćanja Reprografskih prava

Jun, 28. 2021.

<Preuzmi>

bottom of page